RACHUNKI ZA PRĄD i OGRZEWANIE PRĄDEM – czerwiec 2021

ZUŻYCIE W OKRESIE – 18 czerwiec 2021 – 12 lipiec 2021

OGRZEWANIE PRĄDEM – w tym oraz kolejnych wpisach na temat zużycia w moim domu będę posługiwał się tabelą, która w każdym miesiącu będzie aktualizowana. Dzięki takiej formie przy każdym wpisie można łatwo porównać ile prądu zużyła instalacja c.o. w tym roku oraz w poprzednich latach w analogicznych okresach.
Jest w niej dość dużo danych ale nie ma innego wyjścia jeżeli chce się mieć pełny obraz a nie tylko pojedyncze okresy czy miesiące.

Zestawienie zawiera podział na energię w taryfie dziennej i nocnej (taryfa G12w – PGE).
Taryfa dzienna to wszystkie sprzęty domowe.
Taryfa nocna to dodatkowo ogrzewanie c.o. (kocioł elektrodowy + bufor) i c.w.u. (zbiornik 250 litrów i grzałka).

ENERGIA DLA DOMU I NA OGRZEWANIE PRĄDEM

RACHUNEK ZA CAŁY PRĄD W DOMU
178,97 pln
300 kwh
(88 kwh dzienna i 212 kwh nocna)

a w tym:

RACHUNEK ZA C.O. i C.W.U. – w tym miesiącu tylko c.w.u
72,20 pln (190 kwh x 0,38 gr)
190 kwh

Kolejny rachunek za ogrzewanie ciepłej wody użytkowej grzałką 2 kW (zbiornik 250 litrów)

Jest to drugi kolejny rachunek, gdzie koszty ogrzewania sprowadzają się tylko do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Dokładniejszy opis tego znajdziesz w tym artykule CIEPŁA WODA UŻYTKOWA – ZBIORNIK 250 l i GRZAŁKA 2 kW – zużycie prądu.
Zorientowałem się jednak, że musze wykonać bardziej precyzyjny monitoring kosztów ciepłej wody na potrzeby bloga. Obecnie podając informacje w tego rodzaju wpisach zakładam, że niemal całość (90%) taniej taryfy to ogrzewanie grzałką. Natomiast fakt jest taki, że jest to przeszacowane w górę (tzn. rzeczywiste koszty ciepłej wody są niższe) ponieważ w tej taryfie zużywam również energię do innych sprzętów i ma to miejsce szczególnie w weekendy (taryfa g12W to cały weekend).

Dane z rachunku a dane z monitoringu

Dane które podaje oparte są o rachunek z PGE (ilość kwh w taniej taryfie) minus 10 %. Zakładam te 10%, jako zużycie pozostałych urządzeń w taniej taryfie, m.in w weekend. Takie założenie uważam za nie do końca dokładne i w pewnym sensie szacunkowe. Jednocześnie myślę jednak, że oddaje ono obraz niedrogiego kosztu ogrzewania ciepłej wody w ten sposób. Głównie chodzi mi o to aby każdy czytelnik miał przekonanie o prawdziwość danych i dlatego publikuje je w oparciu o rachunek z PGE. Gdybym natomiast miał podać dane z bezpośredniego monitoringu grzałki to mogę podać dobową średnią z 28 dni. Ta średnia dobowa to 5,6 kwh/dobę. Monitoring ten nie ma natomiast aż tak rozbudowanej historii zużycia i nie pozwala mi na więcej.

Wracając jednak do lepszego sposobu na monitoring to muszę zamontować lepszy podlicznik na zużycie grzałki c.w.u. Musi on jednak być osobny od systemu ogrzewania domu oraz osobny dla c.w.u. . W zimie te dwa zużycia muszą być monitorowane niezależnie aby ukazać je osobno. Myślę, że uda mi się to zrobić pod koniec października – tuż przed samym sezonem grzewczym. Oby udało mi się również wykonać główny plan i zamienić kocioł elektrodowy na tradycyjne grzałki.


zużycie prądu ciepła woda

ogrzewanie prądem rachunki

Wszystkie oryginały rachunków znajdziesz w tym linku Rachunki z PGE – oryginały

Bookmark the permalink.

Skomentuj